Ne nadarmo se říká, že práce s lidmi je často ta nejtěžší. My však zastáváme názor, že je to skvělé, i když se občas zatáhne a něco nejde tak, jak si vysníme. Potkávat nové lidi, vytvářet kreativní výstupy a sledovat různé pohledy na jedno zadání je nejlepší náplň pracovní doby, jakou si v agentuře můžeme přát. Komplikacím v průběhu realizace kampaně je často lehké předejít, pokud všechny zapojené strany ví, co dělat a co se od nich očekává. Sestavili jsme proto pět základních kroků „jak na to,“ o které se s vámi rádi dělíme.

Základem je znát svůj cíl, všichni musí mít předem definované požadavky a realistická očekávání.

1. Výběr influencera

Vyhledejte osobnosti, které nejlépe odpovídají stylu vaší značky a způsobu komunikace. Následně ověřte, zda vaše cílová skupina odpovídá fanouškům vybraných influencerů.

2. Plánujte v čase

Pečlivě naplánujte data a témata jednotlivých příspěvků. Vytvořte strategii, která postupně zajistí dosažení vytyčených cílů tak, aby komunikace skrze všechny kanály byla provázaná a dávala smysl. Plánování je v marketingu základním kamenem úspěchu.

3. Připravte instrukce

Nediktujte influencerovi slovo od slova, co má psát a fotit. Vyjádřete, čeho chcete dosáhnout a prokonzultujte s ním možnosti. Vždy mějte na paměti, že influencer zná své fanoušky nejlépe. Ovlivňujte jej, ale dejte pozor, ať nepřekročíte hranice – komunikace musí být co nejpřirozenější.

4. Vyžádejte si posty ke kontrole

Než bude v rámci vaší spolupráce cokoli zveřejněno, chtějte práci předem vidět a ujistěte se, že příspěvek odpovídá nejen tónu komunikace influencera, ale také hraje ve váš prospěch.

5. Nezapomeňte si spolupráci vyhodnotit

Poté, co influencer publikuje posty, sledujte, zda vaše úsilí nabírá správný směr. Testujte, analyzujte, zaznamenávejte a vyhodnocujte. Mějte přehled o tom, co vám spolupráce přinesla a zda jste dosáhli vytyčených cílů.

Při spolupráci vždy dbáme na co nejvyšší míru transparentnosti, přehledu a plánování. Vhodná, dobře naplánovaná a jasně stanovená spolupráce je prvním krokem k úspěchu kampaně s influencery. Specifika osobností, jejich vlastnosti a požadavky pak nejsou takovým překvapením a zdržením, jak by se mohlo zdát a nevyruší od soustředění se na co nejlepší výsledek.